Bir Homosapiens Günlüğü (Sosyopat)

Bir Homosapiens Günlüğü (Sosyopat)

[email protected]

Irk Paradoksu

04 Temmuz 2020 - 16:56

Sorun. Kelime kökeni bakımından  anlam yani Mana olarak bir cevap veya bilinen çıkarmaz ortaya. Sorgu halindedir yani. Bu bakımdan  ifadelerimi  "üzerine fikir yürütme" olarak nitelendirmek daha uygun düşecektir. 

 

"Kürt", "Türk" vb tüm kavramlar ırkı  ifade eder. Varlığının hangi kabul edilebilir karekteristik  özellikleri var ise o kadar olumlu bir bakış açısı geliştirilmeye musait bir yapısı olan bu ırk,  çözülmesi gereken bu yapılarını kendileri fark edene kadar içinde bulunacakları; yaşam döneminin koleleri  sıfatıyla yaşamaya devam edecekler. Onların da ırkçı iç gudulerini  evrimsel süreç ile tamamen edim  dışı edip homosapiens aratürü  ortak paydasinda bir hiçlikte  yaşamayana  kadar devam edecek. 

Sonuç olarak bütünün kurtuluşu, bütünün yok oluşunda gerçekleşecektir.

Ve bu her ırk için aynı gerçeklikte  geçerli olmak için bir veriye sahiptir.

Bütün bütünün bütünlüğünü bozmaktadir.

Birey birey olmaya çalıştıkca  bireyligini  yasayamamakta  olduğuna göre;

Bütün bütünlüğünü,bireyligini yapamayan bireyler nedeniyle bütün olamamaktan bozarken bozulma bireyi birey olmaktan alıkoyar.