Osman Akyol

Osman Akyol

[email protected]

KOMÜNİZM HAYALETİNDEN VAHŞİ KARİTALİZME…

28 Şubat 2021 - 18:00

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte tüm dünyada esen neo-liberalizm dalgası elbette Türkiye’yi de etkilemekte gecikmedi.
Dünya emekçiler ve yoksullar için daha adaletsiz ve karanlık bir yer haline geldi. İşçilerin büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri kazanımlar, bir bir tasfiye edilmeye başlandı. Tasfife edilenler sadece işçi hakları değildi: KİT (Kamu İktidadi Teşebbüsleri)’ler, sendikalı işçiler, sendikalar… iş, aş, özgürlük… (Ranta açılan) ormanlar, yeşil alanlar, dereler, madenler…
Halkın parasıyla kurulan KİT’lerden; TEKEL, Türk Telekom, Ereğli Demir-Çelik, TÜPRAŞ, PETKİM, POAŞ, Seydişehir Alüminyum, SÜMERBANK, EBK gibi pek çoğu ulusal ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilerek özelleştirildi.
Vahşi kapitalizmin sömürü çarkı eskisine nazaran artık daha hızlı ve daha acımasız dönmeye başladı.
Yaşanan yoğun özelleştirme süreçlerine paralel olarak basın-yayın ve sinema yoluyla pompalanan Amerikan rüyası sayesinde de; okumayan, düşünmeyen, savunma reflekslerini yitirmiş apolitik bireylerden oluşan bir tüketim toplumu yaratıldı. Kendi kendine yeten yedi ülkeden biri iken uluslararası tekellerin “pazarı” durumuna geldik.    
 

 • Özelleştirmeler hızlandı, yoğun işten çıkarmalar yaşandı
 • İşyerlerinde taşeronlaşma arttı
 • Esnek çalışma modeli getirilerek işçiler; iş güvencesiz, sözleşmeli, mevsimlik ve geçici işçi statüsünde çalıştırılmaya başlandı 
 • İşçiye verilmiş sosyal haklar (yol parası, sigorta, yemek, servis, yıllık izin, yakacak-giyecek yardımı) bir bir geri alındı
 • İşsizlik arttı; patronlar tarafından işsizler ordusu, çalışanlar üzerinde baskı aracı olarak kullanılmaya başlandı
 • İşçi ve memur maaşları enflasyon karşısında geriledi, çalışanlar asgari ücrete mahkûm edildi
 • İşyerlerindeki sendikalı işçi oranı düştü (sendikalı olmak artık işten atılma nedeni), işçi sınıfı örgütsüzleşti
 • 1 Mayıs 1886’da büyük bedeller ödenerek alınmış günde 8 saat çalışma hakkı işçinin elinden alındı, haftasonu tatili teke düşürüldü
 • İşyerlerinde iş güvenliğine ve işçi sağlığına önem verilmemeye başlandı, iş kazaları arttı
 • İşyerlerinde kaçak işçiler çalıştırılmaya başlandı
 • Merdivenaltı imalat çoğaldı (Türkiye’de ekonominin % 60’ı kayıtdışı )
 • Vergi yükü, işçi ve memurun sırtına yüklendi
 • Yol-su-elektrik gibi kamusal hizmetler ve yatırımlar geriledi
 • Eğitim-sağlık gibi sosyal hizmetler paralı hale geldi
 • Doğal kaynaklar talan edildi (HES inşşatı, siyanürle altın arama vb.)
 • Hak arayan sosyal kesimler (öğrenciler, işçiler) polis jopuyla susturuldu
 • Memur lojmanları ve işçi evleri uygulamadan kaldırıldı

Osman Akyol

Bu makale, Osman Akyol’un İlahi Adalet Komünizm kitabından alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Osman Akyol, İlahi Adalet Komünizm, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2012
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum